Behoud van de Etnische Nederlandse cultuur

Nederland is een prima voorbeeld van een multiculturele, ook wel multi-etnische, samenleving. Dit houdt in dat in het land legio culturen wonen bestaande uit vele verschillende groepen mensen. Een etnische groep wordt vaak omschreven als een groep die anders gezien wordt door de buitenwereld vanwege de plaats waar zij vandaan komen, hun geloof of misschien een andere taal. Er kunnen nog talloze andere factoren zijn.

Ethnic Dutch cultureIn een succesvolle multiculturele samenleving kunnen al deze groepen in harmonie in een land wonen, zonder elkaar af te rekenen op hun gewoonten of gebruiken. Dit kan alleen door niet te stigmatiseren, wat inhoudt dat niet iedereen hetzelfde wordt gezien alleen maar omdat zij uit een ander land komen of een ander geloof hebben.

Er zijn in Nederland vele immigranten, mensen die afkomstig zijn uit een ander land maar zich hier hebben gevestigd. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, zo kan het voor hun werk geweest zijn, in verband met gezinshereniging of omdat zij gevlucht zijn uit hun eigen land vanwege bijvoorbeeld een oorlog. Deze groepen, in combinatie met een hoop mensen die voorheen in één van de Nederlandse kolonies hebben gewoond, maar nu al generaties lang hier zijn gevestigd, maken de etnische groepen in Nederland. Natuurlijk kunnen er nog een hoop andere reden zijn waarom iemand naar Nederland immigreert, maar dit zijn de hoofdredenen.

Al deze mensen kunnen, afhankelijk van hoelang en waarom ze in Nederland zijn een verblijfsvergunning toegewezen krijgen voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook kunnen ze een status toegewezen krijgen waarbij ze weer terug naar het land van herkomst moeten als de situatie daar bedaard is.

Al deze culturen van over de hele wereld komen samen in een land als Nederland. Dit heeft als gevolg de multiculturele samenleving met tegenwoordig invloeden vanuit elke uithoek van de wereld. Zo zult u in de meeste grote Nederlandse steden vele verschillende talen en diverse mensen zien, wat natuurlijk iets is om trots op te zijn.