Cultuur en aantrekkelijk Nederlands erfgoed

Cultuur is één van die dingen die Nederland ondanks het minimale oppervlak toch tot een ontzettend groots land maken. Over het gehele land verspreid ligt zo`n grote schat aan historie dat we daar allemaal best trots op mogen zijn. Men probeert dan ook goed te zorgen voor al het Nederlandse erfgoed zodat dit zolang als mogelijk goed bewaard kan Dutch heritageblijven. Op die manier kunnen ook vandaag de dag nog vele mensen van al deze monumenten en bezienswaardigheden genieten en er tevens wat van leren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt ervoor dat er meer kennis ontstaat door het hele land heen over dit onderwerp. Daarnaast zorgen zij voor het behoudt hiervan, dat het toegankelijk is voor het grote publiek en dat het in de best mogelijke staat onderhouden wordt. Zij hebben verschillende locaties in diverse delen van het land waar hieraan gewerkt wordt.

Er staat de wereld van het erfgoed dan ook een speciaal moment te wachten. Medio 2016 komt er een nieuwe wet die gaat zorgen voor een beter bescherming en bewaring van het cultureel erfgoed gevestigd in Nederland. Deze erfgoed wet wordt gezien als een grote verbetering ten opzichte van de huidige regelgeving die gaat over dit onderwerp. Het is ook vooral eenvoudiger voor alle partijen. Zo zijn er momenteel meerdere wetten die allen deels betrekking hebben op deze zaken, dit wordt nu gecentreerd naar een wet die het dus duidelijker maakt voor iedereen.

Men probeert ook steeds verder te moderniseren. Dit heeft als betekenis dat er beter met de ruimte die geboden wordt, om wordt geprobeerd te gaan en gekeken wordt naar oplossingen die in de toekomst bruikbaar kunnen zijn. Er zijn in ieder geval voldoende mensen in Nederland die zich serieus inzetten voor deze zaken. Dat is maar goed ook, want zo zijn wij er allemaal van verzekerd dat dit prachtige erfgoed nog zolang als mogelijk behouden blijft.