Nederlandse kasteelpoorten en kanalen – Gedachtegoed van een historie die nooit vervaagt

Van de vele verborgen schatten die Nederland rijk is zijn kastelen daar er zeker een van. Door het hele land zijn ze te vinden, vaak op de meeste uiteenlopende, prachtige locaties. Diep verscholen in de bossen met een groot landgoed er omheen. We kennen dan ook maar liefst om en nabij 1200 kastelen door het hele land. Vele van deze locaties worden niet alleen gebruikt om te bezichtigen maar ook voor andere doeleinden zoals voor Dutch castle gates and canalstrouwerijen, conferenties en feesten. Vooral in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Limburg zijn heel veel kastelen te vinden met allemaal hun eigen karakter en geschiedenis. Om meer te leren over deze plaatsen kan er vaak een rondleiding gedaan worden of een ander soort programma. De Nederlandse Kastelenstichting is de organisatie die zich bezighoudt met het wel een wee van de Nederlandse kastelen. Zij zorgen ervoor dat deze goed bewaard blijven en indien nodig opgeknapt worden.

Kanalen zijn in Nederland de manier die het mogelijk maakte het transport over water een stuk eenvoudiger te laten verlopen. Een kanaal is dan ook een recht lopende waterweg die vaak diep is uitgegraven om het makkelijker te maken voor schepen hier doorheen te varen. Nederland heeft meer dan 1000 kanalen, die zeker wel nodig zijn voor verschillende doeleinden. Sommige van deze kanalen zijn zeer klein en vallen nauwelijks op, anderen zijn belangrijke verbindingspunten voor de transport over water. Een aantal van de langste Nederlandse kanalen zijn het Wilhelminakanaal, Zuid-Willemsvaart, het Noord-Hollands Kanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze hebben allen een totale lengte van over de 70 kilometer. Al deze waterwegen zijn veelal over het hele land verdeeld en staan soms weer in verbinding met elkaar, met de zee of met een rivier. Zo werden de mogelijkheden voor transport steeds eindelozer en werd het steeds simpeler goederen over het water te vervoeren.